ΕΜΕΚΤ

Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης

Περιοδικά

Filmicon: Journal of Greek Film Studies: visit their site here.

Journal of Greek Media & Culture: visit their site here.

Journal of Modern Greek Studies: visit their site here

Follow us!